Modulové dřevostavby

Jednoduše CHYTRÉ BYDLENÍ

Stavby provádíme v několika variantách

Po dlouhé době příprav si Vám dovolujeme představit náš nový projekt dostupného bydlení.

Vzhledem ke zkušenostem ve stavebnictví, mnohdy negativním, jsme se rozhodli nabídnout kvalitní bydlení pro každého. Jak už název společnosti napovídá, zabýváme se návrhem, výrobou a instalací dřevostaveb, tzv. modulových domů. Tyto domy jsou koncipovány a vymyšleny tak, aby člověk pořídil pohodlné bydlení s výrazně nižšími náklady. Proč byste se měli omezovat prostorem a financemi? Kontaktujte nás a nalezneme společné řešení Vašeho bydlení.

meeting-2284501_1920

Individuální stavby

Stavba dle vlastních představ a požadavků.

Vyžaduje úzkou spolupráci se zákazníkem při návrhu.

architecture-1477094_1280

Typové stavby

Katalogové projekty.

Možnost drobných úprav (vybrané příčky, otvorové výpně, vnitřní vybavení).

planning-3536753_1920

Montáž na staveništi

Možnost provedení přístavby k modulovému domu přímo u zákazníka.

Kompletní výstavba u zákazníka (pouze v blízkém okolí výrobního závodu).

"Důvěřuj, ale prověřuj!"

Rčení které je v obchodním vztahu nutností. Z našich zkušeností, zkušeností našich známých nebo obchodních partnerů známe spousty nehezkých případů, kdy se důvěra nevyplatila. Dokonce často selhává doporučení nebo kladné ohlasy ostatních. Bohužel ani univerzální papír hlásající záruku kvality, v podobě nejrůznějších certifikací, nehovoří převážně zhola nic o Vaší konkrétní stavbě. Dobrý pocit z toho, že se zrovna u Vás vyskytly problémy, ale u ostatních zákazníků je vše v pořádku, Vám takový dokument určitě nepřinese. Nespoléhejte jen na názor jiných!

  • Rozhodli jsme se postavit důvěru na otevřenosti a hlavně prověřování, měření a dokazování kvality a to již ve STANDARDU!

Záruka kvality

Kvalita staveb od nás je nejen zaručena, ale také prokázána mimo jiné díky těmto bodům:

1

Použití kvalitních materiálů

Před výstavbou, v průběhu výstavby, ale i po dokončení jsme schopni poskytnout technické listy a certifikáty k používaným materiálům. Na hlavní konstrukce používáme výhradně velmi přesné a striktně kontrolované KVH hranoly, které mají daleko vyšší přesnost a kvalitu než běžné stavební řezivo. Pro opláštění využíváme odolné materiály, které jsou pro dané použití určeny přímo výrobcem. V případě zájmu poskytneme k používaným materiálům více informací...

2

Ověřená skladba konstrukcí

Samozřejmostí, a pro zajištění dlouhé životnosti stavby, je doložení velmi důležitého výpočtu bilance vodních par v konstrukci! K jednotlivým skladbám obvodového pláště (podlaha, stěny, strop) dodáme nejen běžné tepelné výpočty součinitele prostupu tepla, protokolem doložíme jaké parametry má konstrukce v nejlepším místě (často uváděno konkurencí). Mimo to však bude obsahovat také z hlediska užívání důležitější hodnotu součinitele prostupu tepla dané konstrukce se započtením tepelných mostů. Poskytneme Vám také hodnoty přímo v tepelných mostech.

3

Průběžné měření vlhkosti dřeva ve stavbě

V průběhu výstavby a především před uzavřením konstrukcí je prováděno pravidelné měření vlhkosti dřevěných prvků. Cílem je především předcházení uzavření vlhkosti v konstrukci nebo vznik vad způsobený použitím dřeva s nevhodnou vlhkostí.

4

Fotodokumentace

Výroba Vašeho domu je průběžně dokumentována. Fotodokumentace neslouží jen pro archivaci vzhledu stavby v jednotlivých fázích, ale především pro možnost ověření a prokázání kvality i v případě např. uzavření konstrukcí.

5

Otevřenost výroby

Přijďte se podívat na průběh výstavby Vašeho domu. Nemáme co tajit, můžete si zkontrolovat použité materiály, postupy i technologie a to v libovolné fázi výroby (nebo i ve všech fázích výroby).

6

BLOWER DOOR test

Blower-door test je metoda ověření vzduchotěsnosti obálky budovy. Vzduchotěsnost má přímý vliv nejen na energetickou náročnost domu, kdy při vadách vzduchotěsnosti dochází k významným únikům tepla, ale u dřevostaveb hraje velmi významnou roli z pohledu životnosti stavby (kondenzace vlhkosti uvnitř konstrukcí). Tuto zkoušku proto provádíme VŽDY! A to ve fázi dokončené vzduchotěsné obálky, tak aby bylo možné případně odstranit veškeré testem zjištěné nedostatky. Zákazník od nás vždy obdrží protokol o zkoušce vzduchotěsnosti své stavby.

7

Měření pomocí Termokamery

Pomocí infračervené termografie (zjednodušeně označované jako měření termokamerou) lze odhalit např. poruchy izolační vrstvy stavby. Celistvost izolačních vrstev je důležitá pro eliminaci vzniku významných tepelných mostů a tím rizika kondenzace nebo zvýšených energetických nároků. Vzhledem k tomu, že měření termokamerou má svá specifika (zajištění velkého rozdílu teplot mezi interiérem a exteriérem), jsou tyto zkoušky prováděny jen v měsících s teplotami pod 0°C a vždy na dokončených stavbách (hotové izolační vrstvy).

Služby, které Vám můžeme zprostředkovat

Využijte nabídky našich partnerů

Financování

Projekt

Transport

Možnost konzultace v provozovně spřátelené firmy

Adresa:

Komenského 18/9

68201 Vyškov

V časech:

Po - Pá

9 - 16 hod.*

*Po předchozí domluvě