Nabízíme provedení vnějšího pláště ve variantě difuzně uzavřené i difuzně otevřené konstrukce.

Difuzně uzavřená konstrukce

Konstrukce obsahuje parotěsnící vrstvu

  • ...

Podlaha

INTERIÉR
 1. Podlahová krytina dle výběru
 2. OSB deska 12 mm
 3. OSB deska 18 mm
 4. Parozábrana
 5. Rošt z KVH hranolů + tepelná izolace 120 mm
 6. Podlahové nosné KVH hranoly + tepelná izolace 240 mm
 7. Vnější opláštění CETRIS
EXTERIÉR
U = 0,130 W/(m2·K)
řez izolací U = 0,100 W/(m2·K)
nejhorší řez U = 0,180 W/(m2·K)
stěna1

Obvodová stěna

INTERIÉR
 1. Fermacell opláštění 12,5 mm
 2. Předstěna z KVH + tepelná izolace 60 mm
 3. OSB deska 12 mm
 4. Parozábrana
 5. KVH hranoly + tepelná izolace 120 mm
 6. OSB deska 12 mm
 7. Fasádní tepelná izolace 120 mm
EXTERIÉR
U = 0,149 W/(m2·K)
řez izolací U = 0,118 W/(m2·K)
nejhorší řez U = 0,207 W/(m2·K)
střecha

Střecha

EXTERIÉR
 1. Střešní folie
 2. Geotextilie
 3. OSB deska 18 mm
 4. Střešní nosné KVH hranoly + tepelná izolace 240 mm
 5. tepelná izolace 120 mm + krokevní závěsy stropu
 6. Parotěsnící folie
 7. křížový víceúrovňový rošt
 8. Sádrokarotnová deska 12,5 mm
INTERIÉR
U = 0,115 W/(m2·K)
řez izolací U = 0,099 W/(m2·K)
nejhorší řez U = 0,194 W/(m2·K)

Difuzně otevřená konstrukce

Konstrukce obsahuje parobrzdící vrstvu

Difuzně otevřené skladby vytváříme na základě kontrétních požadavků a optimalizací. Prvádíme skladby s odvětrávanou fasádou i s klasickou fasádou. jako parobrzdu používáme OSB desky s impregnací a pečlivým prolepením spojů. Lze volitelně dodat i s folií, s difuzně otevřenou skladbou dále do exteriéru (max. pojištění před hromaděním vlhkosti v konstrukci při poškození parotěsné vrstvy).