Provedení vnější obálky budovy provádíme ve variantě difuzně uzavřené nebo difuzně otevřené.

Difuzně uzavřená konstrukce

Konstrukce obsahuje parotěsnící vrstvu

Podlaha

INTERIÉR
 1. Podlahová krytina dle výběru
 2. OSB deska 12 mm
 3. OSB deska 18 mm
 4. Parozábrana
 5. Rošt z KVH hranolů + tepelná izolace 120 mm
 6. Podlahové nosné KVH hranoly + tepelná izolace 240 mm
 7. Vnější opláštění CETRIS
EXTERIÉR
U = 0,130 W/(m2·K)
řez izolací U = 0,100 W/(m2·K)
nejhorší řez U = 0,180 W/(m2·K)
stěna1

Obvodová stěna

INTERIÉR
 1. Fermacell opláštění 12,5 mm
 2. Předstěna z KVH + tepelná izolace 60 mm
 3. OSB deska 12 mm
 4. Parozábrana
 5. KVH hranoly + tepelná izolace 120 mm
 6. OSB deska 12 mm
 7. Fasádní tepelná izolace 120 mm
EXTERIÉR
U = 0,149 W/(m2·K)
řez izolací U = 0,118 W/(m2·K)
nejhorší řez U = 0,207 W/(m2·K)
střecha

Střecha

EXTERIÉR
 1. Střešní folie
 2. Geotextilie
 3. OSB deska 18 mm
 4. Střešní nosné KVH hranoly + tepelná izolace 240 mm
 5. tepelná izolace 120 mm + krokevní závěsy stropu
 6. Parotěsnící folie
 7. křížový víceúrovňový rošt
 8. Sádrokarotnová deska 12,5 mm
INTERIÉR
U = 0,115 W/(m2·K)
řez izolací U = 0,099 W/(m2·K)
nejhorší řez U = 0,194 W/(m2·K)

Difuzně otevřená konstrukce

Konstrukce obsahuje parobrzdící vrstvu

Difuzně otevřené skladby vytváříme na základě kontrétních požadavků a optimalizací.

Dle požadavků lze provést vnější plochu s odvětrávanou i kontaktní fasádou.

Vzduchotěsnou vnější obálku stavby zajišťuje OSB deska s nátěrem a pečlivým prolepením všech spojů Airstop páskami. 

difuzně otevřená stěna

Obvodová stěna - DIF

INTERIÉR
 1. Fermacell opláštění 12,5 mm
 2. Tepelná izolace v předstěně 60 mm
 3. Konstrukce předstěny KVH 60 mm 
 4. OSB deska 15 mm
 5. Tepelná izolace 120 mm
 6. KVH nosné hranoly stěny 120 mm
 7. Dřevovláknitá deska - difuzně otevřená 15 mm
 8. Fasádní tepelná izolace 120 mm
 9. vnější difuzně otevřená omítka
EXTERIÉR