Podlaha

porovnání součinitele prostupu tepla dle ČSN 73 0540-2:2011 Tepelná ochrana budov - Část 2: Požadavky a standardní konstrukce Green Modul

Naše skladba podlahy splňuje již ve standardu hodnoty pro pasivní budovy.

Požadovaná hodnota

100%

Doporučená hodnota

66%

Pasivní domy

62%

Green Modul STANDARD

54%

U=0,24 W/m2K

U=0,16 W/m2K

U=0,15 W/m2K

U=0,13 W/m2K

Obvodová stěna

porovnání součinitele prostupu tepla dle ČSN 73 0540-2:2011 Tepelná ochrana budov - Část 2: Požadavky a standardní konstrukce Green Modul

Naše skladba obvodové stěny splňuje již ve standardu hodnoty pro pasivní budovy.

Požadovaná hodnota

100%

Doporučená hodnota

67%

Pasivní domy

60%

Green Modul STANDARD

50%

U=0,3 W/m2K

U=0,2 W/m2K

U=0,18 W/m2K

U=0,149 W/m2K

Strop/střecha

porovnání součinitele prostupu tepla dle ČSN 73 0540-2:2011 Tepelná ochrana budov - Část 2: Požadavky a standardní konstrukce Green Modul

Naše skladba střechy splňuje již ve standardu hodnoty pro pasivní budovy.

Požadovaná hodnota

100%

Doporučená hodnota

67%

Pasivní domy

62%

Green Modul STANDARD

48%

U=0,24 W/m2K

U=0,16 W/m2K

U=0,15 W/m2K

U=0,115 W/m2K